تماس با شماره دلخواه

a1

تماس با شماره دلخواه

آموزش جدید اضافه شد!!!

شما با این آموزش می توانید به فرد مورد نظرتان با شماره ای که خودتان دوست دارید تماس بگیرید . این آموزش تمام شماره ها از جمله شماره های سه رقمی معروف ۱۱۰ – ۱۱۸ – ۱۲۵ و … را ساپورت می کند .

رمز فایل:www.vip2.ir

۵,۰۰۰ تومان – خرید